Kwartierstaat van Sjoukje Jans Kooistra (*1773)

Kwartierblad   KS VI.34   naar overzicht

Atte Rinnerts
* ~1668 Oudega
+ 1717 Oudega
(Boer)

Sjoucke Meinderts
* 03-01-1675 Oudega
+ voor 28-12-1725

x 13-02-1695 Oudega
meer....(ks7341m)

Jan (C/K)oerts (Munninck)
* 23-09-1670
+
(adsistent bij Gerecht)

Lijsbeth Fijts
*
+

x

Lieuwe Willems
* 23-06-1643 Stiens
+
(Schoenmaker)

NN Dirks??
*
*
+

x

nn          
*
+

nn          
*
+

x

Meindert Attes Kooistra
*d 16-08-1705 Oudega
+ voor 25-11-1754
(Boer)

Dieuwke Jans
*20-11-1698 Oudega
(d 20-11-1701)
+ na 1755

x 07-09-1732 Oudega
meer....(ks7341m)

Dirk Lieuwes
*d 13-04-1688 Stiens
+ 1761/1762 Stiens
(Schoenmaker)

Betske Clasen
*
+

x 12-05-1726 Stiens

Jan Meinderts Kooistra
*d 07-09-1732 Oudega (Sm,Fri)
+ 25-03-1810 Stiens
(Smid, Boer)

Dirkje Dirks (Kooistra)
* 05-11-1734 Stiens
d 05-12-1734 Stiens
+ 27-09-1822 Stiens

x 18-12-1757 Stiens
meer....(ks7341m)

Sjoukje Jans Kooistra
* 17-01-1773 Stiens
+ 28-10-1834 Lieve Vrouwen Parochie

x Johannes Johannes Hoitsma

Jan en Lijsbeth
Kinderen in Stiens: 1694 Jurrien(+), 1695 Jurrien, 1697 Steven, 1699 Geeske, 1701 Dieucke.
Hertrouwde Jan met Antie Scheltes? Beide doen op 27-07-1721 belijdenis in Oudega, Nijega, Opeinde. Kinderen in Oudega: 1705 Schelte, 1708 Feyckjen, 1709 Pijtter.

Lieuwe Willems en NN ??
Kinderen: 1671 Trijntje, 1680 Ydtje, 1688 Dirk, 1693 Meyle.
Lieuwe is mr schoenmaker. Hij doet op 05-11-1676 belijdenis. In 1694, 1695, en 1696 is hij diaken, in 1698, 1699 ouderling.
In 1679 werden "Geert Jeronimus en Lieuwe Willems beiden te Stiens, neven en naaste vrienden van moederswege", benoemd als curatoren over de kinderen Marten Botes en Gretske Johannis (een Gretske Meilis was schoonzuster van Lieuwe Willems).
Lieuwe huwt vermoedelijk twee keer.
Eerste huwelijk 01-03-1671 Neeltje Jacobs, beide zijn van Stiens. Kind: 1671 Trijntie.
Deze Neeltje was 26-06-1642 te Stiens gedoopt. Eerder was Neeltje op 23-02-1651 te Stiens met Gerrijt Gerrijts getrouwd. Kind 1657 Gerrit. Zij doet op 07-11-1670 als weduwe belijdenis.
Wanneer en met wie Lieuwe na Neeltje hertrouwt is onbekend. Vanwege de namen van de volgende kinderen is het ene NN Dirks geweest. Kinderen (zoals al aangegeven) 1680 Ydtje, 1688 Dirk, 1693 Meyle.

Dirk en Betske
Bij hun huwelijk is hij van Stiens en zij van Jelsum.
Kinderen: 1733 Lieuwe, 1734 Dirkje.
Dirk is meester schoenmaker (1733). Volkstelling 1744 1 hoofd, 3 pers., 9-0-0. Quotisatie 1749: 3 volw., 33-0-0). In 1754 en 1755 is hij ouderling. In de speciekohieren staat hij in 1748 bij volgnr.40, vanaf 1758 bij volgnr.152 tot 1762 (overleden).

 

Schoenmakers in Stiens.
Stiens heeft meer dan één schoenmaker. De oudste die in deze familie voorkomt is Lieuwe Willems (huwt 1671); zijn zoon Dirk Lieuwes (huwt 1726) wordt ook schoenmaker. Ook de andere schoenmakers worden met hun beroep genoemd bij doop of huwelijk in Stiens. In 1689 wordt Ysbrand Pyters genoemd. In 1701 zijn er Bauke Jochems en Jan Harmens Schouten. In 1708 Cornelis Abes, 1718 Tjeerd Pyters, in 1731 Pyter Wytsis. Dan wordt in 1733 een kind gedoopt van Dirk Lieuwes. In 1735 is er Sytse Jacobs en 1738 en 1741 Aesge Jans.
Huwelijken van schoenmakers uit Stiens met vrouwen buiten Stiens zijn de volgende: in 1618 in Leeuwarden Uilke Frans van Stiens, in 1689 Eelcke Douwes van Stiens, en in 1692 Cornelis Riencks Adama van Stiens.
In de periode 1689-1741 worden 11 schoenmakers met name genoemd. Was Stiens een broedplaats voor schoenmakers? (Zie ook ambachtslieden in Hallum).

(2014.08.17)