Kwartierstaat van Johannes Johannes Hoitsma (*1768)

Kwartierblad   KS VI.33   naar overzicht

Johannes Jacobus Hoitsma
*
+ voor 1728
(Chirurgijn)

Popkjen Hendricus Wieringa
* 12-02-1662 Makkum (Fri)
+ voor 1728

x 30-04-1682 Dongjum (Fri)
meer.....(ks8331m)

Sjoerd Pytters
*d 04-04-1666 Harlingen
+ 02-12-1727 Harlingen
(Schoenmaker)

Maeyke Pytters
*d 20-08-1665 Harlingen
+ 13-10-1727 Harlingen

x 25-04-1686 Harlingen

Leendert Arjens
*
+ Vrouwenpar.

Dirkje Lammerts
* Sint Annaprochie
+ Vrouwenpar.

x 30-01-1701 Vrouwenpar.
meer....(ks8334m)

Jan Gerbens Docter
*d 26-03-1671 Vrouwenpar.
+ 1742 Vrouwenpar.
(Koopman)

Jannigje Heerts
*d 14-05-1682 Vrouwenpar.
+ 1738 Vrouwenpar.

x 22-11-1702 Vrouwenpar.
meer....(ks8334m)

Jacobus Johannes Hoitsma
*d 03-02-1689 Makkum
+ 06-07-1737 Franeker
(Chirurgijn)

Trijntje Sjoerds Bierma
*d 18-09-1689 Harlingen
+ na 1753 Vrouwenparochie

x 26-12-1714 Makkum
meer....(ks8331m)

Arjen Leenderts (IJsselstein)
*d 25-11-1701 Vrouwenparochie
+ 19-03-1763 Vrouwenparochie
(Boer en Bestuurder)

Antje Jans Docter
*d 09-10-1712 Vrouwenparochie
+ 04-10-1788 Vrouwenparochie

x 21-10-1731 Vrouwenparochie
meer.....(ks8334m)

Johannes Jacobus Hoytsma
* 08-06-1722 Franeker
+ 04-03-1768 Vrouwenparochie
(Chirurgijn)

Yetske Arjens (IJsselstein)
*d 08-12-1737 Vrouwenparochie
+ 17-10-1808 Britsum

x 07-12-1760 Vrouwenparochie
meer...(ks8331m)

Johannes Johannes Hoitsma
* 24-03-1768 Vrouwenparochie (Fri)
+ 13-06-1809 Vrouwenparochie

x Sjoukje Jans Kooistra

Sjoerd en Maeyke
Het echtpaar doet op 12-11-1686 in Harlingen belijdenis.
Sjoerd is mr schoenmaker, ze wonen in Harlingen "bij Franekerpijp" (het kanaal naar rechts op het kaartje rechts).

Kinderen in Harlingen: 1687 Pieter, 1689 Trijntje, 1691 Jeltie, 1694 Jan.

Als "Trijntje Sjoerds jd" op 16-04-1711 in Harlingen belijdenis doet wordt toegevoegd "van de Voorstreek". De Voorstreek is de gracht in het midden van het kaartje rechts. Gaat het om Voorstreek 89, een pand dat door vader Pieter Sjoerds Bierma in 1696 was gekocht?

Sjoerd koopt in 1715 in Harlingen het huis Bildtsraat 15; de Bildtstraat loopt vanuit het centrum met de loop-brug over de Noorderhaven (die nog steeds bestaat) naar het noorden naar de Bildtpoort (kaartje links).

Authorisatie Harlingen nr 683 dd 22-02-1741: De weduwe Hoytsma vraagt aan. Volgende personen worden genoemd: curator Jacobus Hoytsma mr chirurgijn te Franeker, overleden; kind Pieter Sjoerds Bierma, broer van Trijntje; vader Sjoerd Pieters Bierma, oud burgemeester, overleden. Er wordt een nieuwe curator benoemd.

 
Sjoerd en Maeyke overlijden in 1727 kort na elkaar, 61 en 62 jaar oud.

Voor alle andere personen van dit kwartierblad zijn de gegevens verzameld bij Hoitsma en bij IJsselstein-Dokter.

(2014.08.17)