Kwartierstaat van Lieuwe Willems (*1643)

Kwartierblad   KS IX.345   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Jeronimus Meijles
*
+

NN
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Lyuwe Lyuwes
*
+


*
+

x

Meyle Hieronymus
* ~159x??
+ 12-04-1652 Cornjum
(Boer)

Naenk Tipkes
*
+ xx-01-1652 Cornjum

x ~1610??

Willem Lyuwes
* ~1605
+ 04-1652
(Boer)

Idtke Meyles
*
+

x 25-01-1635 Cornjum

Lieuwe Willems
*d 23-06-1643 Stiens
*
+

x NN Dirks??s

Jeronimus Meijles
Jeronimus trouwt in 1622 met Geertke Durres. Bij hun huwelijk (proclamatie in Stiens) is hij van Cornjum, zij van Stiens.
Kinderen gedoopt in Stiens: 1624 Juryen, 1634 Geert.
Er moet daarvoor een zoon Meyle geboren zijn, omstreeks 1590. Deze Meyle doet in 1633 belijdenis in Cornjum en diens dochter Idtke trouwt in 1635. Dus was Jeronimus eerder getrouwd. Dan zijn de kinderen uit dat eerste huwelijk in Cornjum geboren. Het doopboek daar begint pas in 1639... Dus 159?? Meyle.

Lyuwe
Op 23-05-1631 worden (Leeuwarderadeel) tot curatoren over "Grietije en Aaltije Lyuwe dogteren van Lyuwe Lyuwes te Stiens" besteld Willem Lyuwes en Eelk Lyuwes, ooms van de meisjes. Dus Lyuwe had tenminste drie kinderen: Willem, Eelck, Lyuwe.

Meyle en Naenk
Dit zijn vermoedelijk de ouders van Idtke (zie onder). Ze zijn in 1633 lidmaat in Cornjum, hij wordt ook vermeld in 1639. Meyle is (volgens hisgis) in 1640 boer op SC12 onder Cornjum. [Het hisgis register geeft SC12 aan, maar het kaartje zegt dan dat het SC5 is.] Cornjum is een klein dorp halverwege Stiens en Leeuwarden.
In een authorisatie van Leeuwarderadeel 1626 (vanwege de overleden Sioerdt Sickes te Leckum) wordt "Meile Jeronimus dorprechter tot Cornium" genoemd.
Een samenstelling van alle personen in die tijd gerelateerd aan het kleine kerkdorp Cornjum en met het patronimycum Meyl(e/i)s (boer of trouwen of doop) levert de lijst met
kinderen: Jeronimus (1622 x Greetke Durren van Stiens), Gretske (1625 x Ide Johannes), Idtke (1635 x Willem Lieuwes), Frans (1627 x wed. Trijn Aloffs, 1633? x Trijntie Reinders), Johannes (1640 x Sytske pybes), Fedtie (1645 x Pieter Douwes).
Naenck Tipkes wordt 24-11-1639 als lidmaat in Cornjum vermeld. Ze is overleden januari 1652.
Naenck "Meyles" is 1649 getuige bij de doop van Trijn, dochter van Frans; dat is de tweede Trijn, want Antie Lieuwes is 1648 getuige bij de doop van een eerste Trijn (kind van Frans dat kennelijk niet lang daarna sterft). Is vanwege de symmetrie deze Antie "Lieuwes" de vrouw van Lyuwe Lyuwes? (De moeder van de vrouw van Frans woonde ver weg....)
Frans Meyles is in 1640 boer op SC2 in Cornjum, Jeronimus Meyles is in 1650 getuige bij een doop in Cornjum. Johannes Meilis is later curator over de kinderen van Idtke.
Meyle overlijdt 12-04-1652 (net als zijn schoonzoon Willem).

Willem en Idtke
Hisgis kaart SC16 Stiens 1640 Willem Lyuwes
Bij hun huwelijk is hij van Stiens, zij van Cornjum.
Willem gebruikt SC16 aan de zuidoost kant van Stiens, het St Anthoniegasthuis in Leeuwarden is eigenaar.
Kinderen in Stiens: op 31-10-1641 worden gedoopt Eetske en Hylck, dan 1643 Lieuwe, 1646 Tiepcke, 1651 Pytter.
Was er in 1640 een nieuwe dominee gekomen? Bij de latere schoonfamilie (de ouders van Neeltje) worden er in 1642 vele kinderen gedoopt.
Willem overlijdt in 1652. Er zijn dan 3 kinderen in leven, Lieuwe Willems in 't 10de jaar, Tiepke in 't 7de jaar en Pytter in 't 2de jaar, Alsdan (authorisatie Leeuwarderadeel, 13-04-1652) worden curatoren Lieuwe Pieters, oom van vaders zijde, en Johannes Meilis, oom van moeders zijde.

(2012.09.02)