Kwartierstaat van Jacob Jentjes Hoekstra (*~174x?)

Kwartierblad   KS VI.35   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

Klaas Ritskes
* ~1635?
+

Sjouckje Franzes
*d 20-11-1640 Hallum
+

x 29-10-1670 Hallum

Jeppe Pieters (?)
*
+

nn
*
+

x

Jan Tz(i)erck(s) Jorrits
*
+

Ariaentie Gerryts
*d 13-04-1662 Vrouwenparochie
+

x 13-08-1682 Vrouwenparochie

Hendrik Jetzes
*
+ Hallum
(Kuiper)

Uilkje Klazes
*d 21-11-1675 Hallum
+

x 10-12-1698 Hallum

Jacob Yeppes
*
+ na 1752
(Timmerman, Boer)

Neeltje Jans
* 03-04-1687 Oude Bildtzijl
(d 22-09-1689 L.Vrouwen Parochie)
+

x 29-12-1711 Lieve Vrouwen Parochie

Jentje Hendriks
* 10-07-1720 (of 1715) Hallum
+ 05-09-1753 Jelsum
(Kuiper)

Ariaentie Jacobs
*d 23-09-1714 Lieve Vrouwen Parochie
+ 1763 Oude Bildtzijl

x 06-03-1740 Lieve Vrouwen Parochie
meer....(ks533m)

Jacob Jentjes Hoekstra
* 1746(??) Oude Bildtzijl
+ Oude Bildtzijl

x Doetje Alberts (Albertsma)

Claas en Sjouckje
Bij hun huwelijk zijn beide van Hallum. Ze doen in 1671 belijdenis.
Kinderen te Hallum: 1672 Lijsbeth, 1675 NN; het niet genoemde kind moet Uilkje zijn.

Jan Tzerx en Ariaantje
Bij hun huwelijk zijn beide van Oudebildtzijl.
Jan was in 1673 getrouwd met Fookel Lieuwes afkomstig van Oudebildtzijl, geen kinderen bekend.
In 1682 trouwt Jan met Ariaantje. Beide zijn dan van Vrouwenparochie.
Kinderen in Vrouwenparochie (maar moeder niet genoemd): 1685 Tzerck, 1687 Neeltie, 1688 Gerryt, 1694 Philippus(+), 1696 Johannes (vader heet nu Jan Tierx Kuicken), 1699 Maartie(+), 1700 Maertie, 1704 Philips.
Ariaantje doet 17-07-1685 belijdenis en ze is in 1753 nog lidmaat van de NH kerk.
Zijn Tyerck Janssen van OLV en Trynke Hermensdr afkomstig van Oude Leije (1.pr 07-01-1638 in Vrouwenparochie) de ouders van Jan? Kinderen in OLV: 02-12-1650 Jan, 1671 Aechie.

Hendrik en Uilkje
Bij hun huwelijk zijn ze beide van Hallum. Ze worden samen als lidmaat genoemd in 1699 en in 1717.
Kinderen te Hallum: 1700 Klaas(+), 1701 Sjouck(+), 1703 Jetse, 1705 Klaas(+), 1707 Klaas, 1709 Ritske, 1712 NN, 1714 Frans, 1717 Sjouckjen. Het kind van 1712 is dus Jentje.
Bij de doop van alle kinderen wordt vermeld dat Hendrik kuiper van beroep is. Zoon Klaas (trouwt 1731) volgt op als kuiper in Hallum. Jentje wordt ook kuiper.


Prent van Jan Luijken (1694)

Jacob en Neeltje
Bij hun huwelijk zijn beide van Oudebildtzijl. Bij de doop van de kinderen vanaf 1714 wordt vermeld dat Jacob timmerman is.
Kinderen in Oudebildtzijl: 1712 Yeppe, 1714 Ariaentie, 1716 Jelke, 1719 Jan, 1721 Eelkie, 1724 Gerryt(+), 1726 Gerryt, 1729 Schelte.
Jacob moet als timmerman goed verdiend hebben want bij de Quotisatie van 1749 te Vrouwenparochie heet het: "Jacob Jippes, boer, redelijk welgesteld, 5 volw.: 50-15-0".
Jacob Yeppes koopt in 1752 met zijn recht als huurder (bij de regeling van de erfpacht der Bildtse landen; zie bij "Erfpacht en inlossing") een plaats onder Sint Annaparochie (zuid aan de middelweg ten O. van de buurt bij het Hoogpad).

Jentje en Ariaantie, zie bij meer...

(2019.02.19)   begonnen 2013.06.02