Kwartierstaat van Doetje Alberts (Albertsma) (*1754)

Kwartierblad   KS VI.36   naar overzicht

nn        
*
+

nn        
*
+

x

nn        
*
+

nn        
*
+

x

Klaas
*
+

Antje
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Pieter Klazes Boon
* 24-08-1690 Sint Annaparochie
+ 1744-1749

Lijsbeth Douwes
*
+ 02-11-1727 St Annaparochie

x 15-03-1711 Sint Annaparochie

Albert Cornelis (Pot)
*
+ voor 1769
(Arbeider)

Tetje Pieters Boon
* 1718 of 1723 Sint Annaparochie
+ na 1769

x 03-11-1743 Sint Annaparochie

Doetje Alberts (Albertsma)
*d 21-07-1754 Sint Annaparochie
+ 30-03-1810 Oude Bildtzijl

x Jacob Jentjes Hoekstra

Claes (Pytters?) en Antje (?)
Kinderen in St Annaparochie: 1690 Pytter (24 aug en niet 17 aug!), 1693 Foekje, 1697 Symen.
Er zijn drie personen (C/K)laas Pytters die in die tijd in St Anna trouwen: in 1668 met Janke Jans, in 1680 met Berber Jans, in 1689 met Antje Arriens. En er is een Klaas Jans die 1668 met Grietje Pytters trouwt. Welke der vier echtparen hoort hier? Kind Jan past eenvoudig bij het tweede en derde echtpaar, Pytter bij alle vier. Andere kinderen die in die tijd "Klaas Pytters" als vader hebben lijken niet direct bij genoemde huwelijken te passen. Antje Arriens lijkt het meest waarschijnlijk, het eerste kind van zoon Pytter is Antje....

Pieter en Lijsbeth
Bij hun huwelijk zijn beide van St Annaparochie. Liesbeth doet november 1713 belijdenis.
Kinderen: 1711 Antie, 1713 Wijtske, 1716 Saapje, 27-03-1718 Tetje, 1720 Klaas, 07-03-1723 Tettie.
Of is Tetje jong overleden en is de moeder van Doetje Tettie?
Pieter wordt in 1719, 1731, 1739 en 1744 als lidmaat genoemd.
Volkstelling 1744: 1 hoofd, 9 personen, 10-0-0. Bij de quotisatie in 1749 wordt Pieter niet meer genoemd. Pieter zal dus tussen 1744 en 1749 overleden zijn.

St Annaparochie eind 18de eeuw; Bulthuis en Bendorp 1792; uit Tresoar
St Annaparochie eind 18de eeuw;
Bulthuis en Bendorp 1792; uit Tresoar.

Albert en Tetje
Bij hun huwelijk zijn beide van St Annaparochie.
Kinderen in St Anna: 1744 Akke, 1747 Doetje(+) en Lijsbet(+), 1750 Lijsbeth, 1754 Doetje, 1756 Klaasje, 1759 Kneliske, 1762 Cornelis.
Bij de quotisatie in 1749 is Albert Cornelis Pot arbeider, "wint sijn kost", 3 volw., 1 kind: 13-13-0. Dat kind moet Akke zijn.
Tetje doet 14-01-1748 belijdenis en in 1769 wordt ze als lidmaat in St Annaparochie genoemd, Pieter niet; is Pieter dan overleden?

Bij het huwelijk, bij de geboortes van 1744 en 1756, en bij de quotisatie 1749 wordt de toevoeging "Pot" gebruikt. Albert Pot is de enige in Het Bildt met "Pot" bij zijn naam. Sannes ("Geschiedenis van Het Bildt", Deel II, bldz 194) meent dat het een bijnaam is.

(2012.08.20)