Antje Olivier - de Letterdoek van 1825

In de familie is een Letterdoek of Merklap aanwezig waarvan het heet dat die "uit de familie" komt maar niet van een voorouder is. Daarop staan grote initialen A L met het jaartal 1825 en de naam Antje Olivier.
Van Antje van Egten, dochter van Jildert van Egten (onderwijzer in Ferwerd) is een letterdoek bekend. Het vermoeden ontstond, dat de genoemde Antje Olivier iets met Antje van Egten te doen heeft. Is Antje O een kleindochter van Antje v E?

Letterdoek Antje olivier 1825

De doek van Antje O is horizontaal, een aanduiding dat de doek een friese oorsprong heeft. Een eerste zoeken op Tresoar leverde geen Antje Olivier op, wel vele andere Oliviers in Ferwerderadeel en omstreken. Bij nadere bestudering van de letterdoek bleek er een lange serie letters op te staan (niet het alphabet), waarbij vaak een gespiegelde J voorkomt. Wat zou dat zijn? Nog beter kijken maakte duidelijk, dat onder de letters jaartallen staan en wel een jaartal per 3 letters. Bij deze groepering blijkt de laatste letter steeds een O te zijn, dat moet dan "Olivier" zijn.
Dus aan de slag met de diverse huwelijks- en geboorte-gegevens Olivier om van de verschillende gezinnen de samenstelling en de voorkomende namen te vinden. Dat leverde nog niets, dat met Antje O in verbinding gebracht kon worden.

Omdat bij de Oliviers de naam Louw voorkomt, was te vermoeden dat de initialen "A L" Antje Louw zouden kunnen zijn. Toen kon in de serie letters de gespiegelde J als een "mooi" geborduurde L worden herkend. Daarmee was duidelijk wat er te lezen staat: ALO 1806, GLO 1808, ALO 1809, ALO 1814, ILO 1816, SLO 1818, TLO 1823. Maar waarom zo vaak de A vooraan? Gingen vele kinderen vroeg dood?

Aan het einde van de reeks letters staan nog 5, te weten LAO en KI, met daaronder de jaartallen 1779 en 1781. Gezien de kalenderjaren zouden dat wel eens de ouders van Antje O kunnen zijn. De vader is Lourens Alef Olivier, getrouwd met K I. Dat huwelijk was toen te vinden en de vrouw is Klaaske Johannes (Rienks). Zoals bij merklap gemeld, werd in friese merklappen vaak niet tussen I en J onderscheiden.
Daarmee was de doek geduid. Hij is gemaakt in 1825 door Antje Olivier, en geeft de initialen van haar ouders zowel als van alle kinderen van de ouders. Ook staat onder ALO niet alleen het jaartal 1814 maar ook 23 mei; dat moet dus Antje zelf zijn. Bij de burgerlijke stand blijkt, dat Antje L Olivier op 31 mei (Marrum, Ferwerderadeel) geboren is. De hele rij kinderen is dan te vinden:
1806 Aukje, 1808 Geertje, 1809 Alef, 1814 Antje, 1816 Johannes, 1818 Siebren, 1823 Trijntje (+1825). De namen van alle grootouders komen voor en het laatste kind is naar moeders tante Trijntje K v E (+1800) of naar de zus Trijntje van vader Louw genoemd.

Hoe komt die doek in de familie?
Daartoe moest er verder in de genealogie gezocht worden. De naam van Antje's moeder gaf de verbinding, K I is immers Klaaske Johannes Rienks. De familierelaties zijn:

Klaas Jilderts van Egten
(x Gelske T de W)
zuster Antje J (v E *1734)

Rienk Joh. (Rienks) x Klaaske Klazes
|           |

Lourens Olivier

Trijntje Klazes van Egten

x

  Thijs R Rienks  

  Johannes R R x

   Alef Lourens O x

|

Aukje Siedses

Geertje Sybrands

Gelske T R en Klaaske T R

Klaaske Joh. Rienks

x (1804) Louw Alef Olivier

geb 1789 en 1795 te Hallum

geb 31 mei 1814 Antje L O te Marrum
Antje overlijdt in 1827

De moeder van Antje (Klaaske Joh R) is een volle nicht van Gelske T R. En de moeder van Gelske T R en Klaaske T R, Trijntje K v E, is een kleindochter van Jildert van Egten. De eerdere merklap bordurende Antje v E (*1734) is een tante van Trijntje. Wellicht heeft de moeder van Antje, Klaaske J R, het letterdoek borduren van haar tante Trijntje van Egten geleerd? En heeft Klaaske die vaardigheid doorgegeven? De uiteindelijke vragen zullen ook onbeantwoord blijven: Wie gaf de in 1825 gemaakte letterdoek van Antje Olivier aan (waarschijnlijk) Gelske T R of Klaaske T R? Of gebeurde dat na het overlijden van Antje? Op zo'n manier zal de doek vermoedelijk bij een nakomeling van Gelske T R en Klaaske T R terecht gekomen zijn.

2010.08.15 K.S. de Boer   ks-olivier.html