Kwartierstaat van Jorrit Tietes Wijmstra (*1669)

Kwartierblad   KS IX.387 = KS IX.487   naar overzicht

nn       
*
+

nn       
*
+

x

Jacob Pieters
* 1541/2
+ 24-04-1619

Antje Peters
*
+

x kort na 1601 Stiens

nn       
*
+

nn       
*
+

x

nn       
*
+

nn       
*
+

x

Jorrit Tietes
*
+ voor 1645
(Boer)

Grietje Jacobsdr
* 1598-1602 Stiens
+

x 23-01-1633 Hallum

nn
*
+

nn
*
+

x

Tiete Jorrits (Wijmstra?)
* 1638/9
(d 30-08-1669 Ferwerd)
+ 1687
(Boer)

Sytske Jans
*
+ na 1695

x 05-03-1665 Mantgum

Jorrit Tietes Wijmstra
*d 30-08-1669 Ferwerd (Fri)
+ na 1728 Ferwerd

x Gelske Piers Tania

Jacob Pieters was eerst gehuwd met Geert Hiddes (+ 03-02-1601). Jacob en Geert zijn te Stiens begraven.
Jacob hertrouwt met Antje Peters.
 

Jorrit Tietes en Greetje Jacobs
Jorrit was weduwnaar toen hij 1633 met Grietje trouwde. Hun huwelijk is ook vermeld onder Stiens.
Jorrit was boer onder Hallum (stemplaats 77, Cloosterlanden), ten zuidoosten van Hallum vlak bij de Ee (zie de kaart uit Hisgis, de "Cloosterlanden" zijn rechts onderaan, vlak bij de Ee).
Na Jorrit's dood hertrouwt Grietje met Wybren Clasen.

Tiete Jorrits en Sytske Jans
Bij hun huwelijk is hij van Hallum, zijn van Mantgum (Baarderadeel). Hun huwelijk is ook vermeld onder Hallum.
Tiete was eigenaar van "Feytsma State" (stemplaats 22) onder Ferwerd.
Zie deel van de kaart van Ferwerderadeel uit de atlas van Schotanus, links.
Rechts: de kaart uit Hisgis.

Kinderen in Ferwerd: 1669 Jorryt, 1670 Jan (+), 1675 Jan, 1679 Pytter, 1682 Adtje, 1685 Trijntje, 1688 Tietje.

(2012.09.04)