Johannes Johannes Hoitsma (*1768) en Sjoukje Jans Kooistra (*1773)

Johannes is 1768 geboren te OLV als zoon van de chirurgijn en dorpsrechter van OLV.
Sjoukje is 1773 geboren te Stiens (13 km ten zuid-oosten van OLV). Haar vader Jan Meindert Kooistra was boer. Hij was in 1809 een van de rijke mannen van Friesland.

Ze trouwden in 1796 te Vrouwenparochie en werden toen boer en boerinne


Kadastrale kaart Vrouwenparochie ca. 1850.  De ligging van de boerderij is aangeduid.      
Rechts: Voorgevel van de boerderij (foto Sjoerd de Boer, 2017). Het huis is sterk verbouwd, de gevel lijkt nog "origineel".

op de boerderij ten W van de Zuiderweg en ten zuiden van de Middenweg te OLV.
 
Op deze boerderij was ook Johannes zijn grootvader, Arjen Leenderts (destijds een van de aanzienlijke mannen van Vrouwenparochie) tot 1763 boer (zie Arjen en Antje).

Uit de Speciekohiren 1798, Het Bildt, nr 122:
1 schoorsteen, 4 volw., 3 koeien, 3 rieren, 7 paarden, 2½ p.m. bezaaid land;
belasting f 57-15-13.

 
Kinderen van Johannes en Sjoukje:
1797 Yetske/Jitske, 1801 Dirkje, 1802 Johannes(+), 1805 Jan Johannes, 1808 Arjen.

Maar Johannes overlijdt in 1809.
Authorisaties Het Bildt, nr.363, 01-07-1809:   Sjoukje Jans Kooystra wed te Vrouwenparochie, voogdesse over haar 3 onmondige kinderen, vader wijlen Johannes Hoitsma. Curator: Cornelis Jans huisman te St Anna Parochie toeziend voogd

Sjoukje hertrouwt 04-06-1811 met Cornelis Jans de Vries (boer te St Annaparochie en weduwnaar van haar zuster Trijntje Kooistra). Daarna doen ze samen de boerderij van Sjoukje onder OLV.

Cornelis overlijdt in 1826.
Sjoukje blijft op de boerderij tot haar dood in 1834. Zij is in de kerk van OLV begraven, vermoedelijk de laatste begrafenis in de kerk.

Dochter Yetske trouwt met Johannes Hoogland en verhuist naar St. Annaparochie. Zoon Jan Johannes wordt later verver en blijft in OLV.
De boerderij is op zeker moment verkocht want die is in 1832 eigendom van A.H. Palsma (hisgis), die in Wirdum woont.

Naar de kwartierstaat met JJH en SJK.

(2019.02.02)   ks633m.html     eerste versie 2010.08.19