Kwartierstaat van Pieter Watzes Hoogland (*1755)

Kwartierblad   KS VI.31   naar overzicht

Watse Pieters
* ~1645 Oenkerk
+ 1698-1705 Oudkerk
(Boer)

Grietje Wiggers
* 1640/1645 Wanswerd
+ 1680 Oenkerk

x 26-02-1671 Oudkerk
meer....(ks631m)

Jarich Fokes (Gerbens?)
* ~1625 Stiens
+ 09-02-1689 Jislum

Trijntje Meiners
* ~1635 Wanswerd
+ Jislum

x 17-08-1656 Stiens

Pieter Jan Lolkes
* ~1630 Blija ?
+ 01-09-1670 Marrum

Saapke Siedses
*
+ 22-05-1690 Vrouwenparochie

x ~1656

Sipke Sjoerds
*d 17-01-1641 Marrum
+ 1703

Saapke (?)
*
+

x ~1674

Pier Watses
*d 25-12-1671 Oenkerk
+ 1710 Ferwerd
(Boer)

Antje Jarichs
* 1670 Jislum,
d 16-04-1690 Wanswerd
+ 1751 Ferwerd

x 26-01-1692 Hallum
meer....(ks631m)

Pieter Pieters
*d 14-05-1671 Marrum (Fri)
+ 02-1731 Marrum
(Wagenmaker)

Aukje Sipkes
* 1676
+ voor 1731 Ferwerd

x ~1697 Ferwerd

Watse Piers
*d 02-07-1707 Ferwerd
+ 1797?

Saapke Pieters
*d 11-12-1712 Ferwerd
+

x 1737
meer....(ks631m)

Pieter Watzes Hoogland
* 31-01-1755 Ferwerd
+ 29-10-1797 Ferwerd

x Ytje Bienses Rienks

Voor personen in de mannelijke lijn van Watse zie de levensbeschrijvingen (ks631m).

Jarich en Trijntje
Kind in Jislum: 1670 Antje.
Als Jarich vroeg in 1692 overlijdt wordt de boedel geinventariseerd (FER 41-32)1. Voogd over Antje wordt Watse Pieters, de latere schoonvader.
Jarich was voor 1640 getrouwd met Minke Gerbens (+ voor 1656 te Stiens)1. Kinderen uit dit huwelijk: 1640 Fedde, 1643 Tryntje, 1648 Tjeerd.

Pieter en Saapke
In het kerkboek van Marrum-Westernijkerk staat genoteerd: Pieter Jan Lolkes en Saap Sydses in 1657 ingekomen, 01-09-1670 hij overleden, mei 1672 zij vertrokken naar Vrouwenparochie.
Kinderen te Marrum: 1657 Sijds(+voor 1666), 1658 Hiltje(+voor 1670), 1661 Aafke(+voor 1670), 1663 Grietje, 1666 Sijds, 1669 Piter(+), 1671 Pieter ("de vader reeds overleden").
Na Piters overlijden wordt de voogdij geregeld, dan leven nog de kinderen Grietje, Sijds, en Pieter.
Saapke hertrouwt 1672 met Harm Jans en ze verhuist naar Vrouwenparochie. Saapke deed 25-10-1672 belijdenis te Vrouwenparochie. Harmen overlijdt na 1690. Er zijn van dit echtpaar geen kinderen bekend.

Sipke en NN (Saapke ?)1
Sipke trouwt in 1670 te Marrum met Trijntje Gerkes van Stiens. Kinderen 1671 Sjoerd(+), 1672 Sjoerd(+). Trijntje overlijdt in 1673.
Sipke trouwt opnieuw, met NN. Omdat bij twee van de kleinkinderen een Saapke voorkomt heet Sipke's tweede vrouw waarschijnlijk Saapke (zie Wierstra1).
Kinderen: 1674 Trijntje, 1676 Aukje, 1678 Sjoerd(+), 1680 Sjoerd(+), 1683 Lioetske(+), 1686 Sjoerd, 1689 Lioetske, 16901 Foeke.
Sipke koopt in 1693 en in 1699 land, en in 1702 een huis in Marrum.

Pieter/Pyter en Aukje
Pyter doet op 25-04-1700 belijdenis in Ferwerd, Aukje op 10-08-1702.
Pyter was mr wagenmaker te Ferwerd. In 1708 gebruikt hij FC109 te Ferwerd.
Kinderen in Ferwerd: 1698 Sjoerd(+), 1700 Sjoerd(+), 1702 Sjoerd, 1705 Jan, 1707 Sieds, 1712 Saapke, 1715 Jelske, 1718 Sipke(+), 1719 Sipke.
Als Aukje kort voor 1731 overlijdt wordt haar jongste broer Sjoerd curator over de kinderen.
Pieter was eerst getrouwd met Jelske Pieters (1693/94). Hij wordt in 1695 wagenmaker genoemd als zijn vrouw Jeltje belijdenis doet.
Kinderen in Ferwerd: 1694 Sytske, 1696 Pieter, 1697 Antje.
Jeltje overlijdt 1697 te Ferwerd.

1De eigen gegevens zijn aangevuld met gegevens uit de stamboom Wierstra.

(2019.02.20)   begonnen 2012.08.20