Kwartierstaat van Hijkje Ulbes (*1681)

Kwartierblad   KS IX.386   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Ulbe Pytters
*
+

Tisch Jans
*
+

x

Hijkje Ulbes
* 24-07-1681 Ferwerd
*
+

x Claas Claasen

Het kerkboek van Ferwerd begint in 1656.

Ulbe en Tisch/Tjisk
Het echtpaar doet op 10-02-1682 in Ferwerd belijdenis. In het lidmatenboek worden ze in 1687 vermeld, ze wonen dan op de Nieuwe Buren te Ferwerd. In 1695 wonen ze achter het kerkhof.
Kinderen in Ferwerd: 1681 Hijkje, 1685 Tryntie,

(2012.09.04)