Kwartierstaat van Rinske Jorrits (*1660)

Kwartierblad   KS IX.382   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Agge Eeuwe zn ??
*
+

nn
*
+

x

Jorrit/Joryt Obbes
*
+

Jillertje Ages
*
+

x 03-03-1639 IJlst

Rinske Jorrits
*d 28-10-1660 IJlst
+

x Claes Tjallings

Het kerkboek van IJlst begint in 1638....

Jorrit en Jillertje
Bij hun huwelijk zijn beide van IJlst.
Kinderen te IJlst: 1641 Obbe(+), 1649 Lijsbet, 1651 Obbe, 1660 Rinck en Akke.
In 1641 is tante Ansck Dirks doopheffer, op 28-10-1660 is dat Trijn Pieters. Op 30-12-1660 wordt Akke gedoopt, iets later omdat zij de zwakkere van een tweeling was?

Vermoedelijk komt Jillertje van Hommerts.
In Heeg (Wymbritseradeel) laat in 1610 ene Agge Eeuwezn twee kinderen dopen, Minne en Simen, geboren te Hommerts. Verder geen vermeldingen van Agge Eeuwezn.

(2015.02.25)