Kwartierstaat van Lieuwe Keimpes (*1643) en Antie Keimpes (*1646)

Kwartierblad   KS IX.123 = KS IX.144 = KS IX.145   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Heerke Keimpes
* ~1600
+ 11-05-1653 Ternaard

Anne (Heerkes ?)
*
+

x voor 1635

nn
*
+

nn
*
+

x

Keimpe Heerkes
*
+ 05-04-1656 te Ternaard
(Landarbeider)

Lysbet Jans
*
+

x 12-05-1638 Dokkum en 27-03-1642 Ternaard

Lieuwe Keimpes
(KS VI.12)

 

Lieuwe Keimpes
(KS VI.14)

  

Antie Keimpes

*d 07-05-1643 Ternaard (Fri)
+ voor 1681 Ternaard
x Antie Nannes

  

*d 12-07-1646 Ternaard (Fri)
+ 17-04-1686 Ternaard
x Douwe Wybes

Heercke en Anne
In 1619 staat Heerke Keimpes als lidmaat van Ternaard. Hij moet dus ~1600 geboren zijn.
In 1635 zijn Heercke Keimpes en Anne Heerckes lidmaat. Is Anne Heerckes haar echte naam of is het Anna vrouw van Heercke? (Of geeft Tresoar Anne Heerckes terwijl het kerkboek heeft Heercke en syn frouw Anne, een formulering zoals een paar jaar later ook bij zoon Keimpe gebeurt?) Er is bij de lijst ook vermeld dat Heercke 11-05-1653 overleden is.
Op 08-01-1637 huwt ene Heerke Keimpes met Fokeltje Ages, beide van Ternaard. Is Anne overleden en hertrouwt Heercke?
In de lidmatenlijst van 1635 is ook toegevoegd dat "zij" 07-09-1685 overleden is; is "zij" Anne Heerkes of Fokeltje Ages? Wist degene die het toevoegde 20 jaar na Heerckes overlijden nog wie wie was? Of betekent de toevoeging alleen maar dat de "vrouw" (die al lang weduwe is) overleed?

Keimpe Heerkes
was vermoedelijk landarbeider.
Op 27-03-1642 wordt het huwelijk van Keimpe met een niet met name genoemde vrouw bevestigd. Volgens het lidmatenboek doen Keimpe Heerkes en "Lysbet Keimpe syn husfrouw" op 03-04-1642 aan het avondmaal mee (belijdenis). Dus de vrouw heet Lysbet. Nader zoeken levert dat Keimpe en Lysbeth op 12-05-1638 te Dokkum in ondertrouw gaan. Zij is dan van Wirdum.
Kinderen (volgens doopboek vanaf 1640): 1643 Lywe, 1646 Antie, 1651"een kindt", 1654 Heerke. Er moet ook een zoon Jan geboren zijn want tussen 1667 en 1683 worden de kinderen van Jan met passende namen gedoopt, te weten Antie, Keimpe, Zidske, Neams, Lysbet en Doetje (bij het laatste kind is Jan Keimpes schipper).
In het lidmaten lijst van 1642 is bij Keimpe de notitie toegevoegd dat hij op 05-04-1656 is overleden.

(2012.02.13)