Kwartierstaat van Wyske Jans (* 1743)

Kwartierblad   KS VI.44   naar overzicht

Tjerk Jans
*
+ na 1694

nn
*
+

x voor 1670

Pieter Clases
*
+

nn
*
+

x 1652

nn
*
+

nn
*
+

x

Wytse Wytses
*
+

nn
*
+

x

Boyen Tjerks
*d 29-09-1678 Sint Annaparochie
+ 21-09-1721 Sint Annaparochie

Lielt Pieters
*d 20-10-1680 Sint Annaparochie
+ 1739 Sint Annaparochie

x 04-08-1701 Sint Annaparochie

Philippus Hendriks
*
+ 1708-1719 Sint Annaparochie

Tjets Wytses
*
+ na 1719 Sint Annaparochie

x 13-07-1684 Sint Annaparochie

Jan Boyens
*d 03-06-1703 Sint Annaparochie
+ 09-1772 Vrouwenparochie
(Boer)

Aafke Philippus
* 23-11-1704 Sint Annaparochie
+ 1745-1750

x 07-04-1726 Sint Annaparochie

Wytske Jans
* 24-02-1743 Lieve Vrouwenparochie
+ 27-06-1810 Lieve Vrouwenparochie(?)

x Cornelis Theunis Crap

Tjerk Jans
Kinderen: 1671 Aechie/Aagt, 1678 Boijen.
Op 18-03-1694 wordt in St Annaparochie Ybeltje gedoopt, dochter van Symen Jans en Aagt Tjerks; grootvader Tjerk Jans is getuige.
Op 14-07-1700 trouwen te St Annaparochie Tjerk Jans en Trijntje Pieters, beide van St Annaparochie; is dit een tweede huwelijk van Tjerk?

Pieter Clases
Op 18-03-1666 trouwen in Vrouwenparochie Pyter Clases met Lyntje Annis, beide van Oude Bildtzijl. Zijn dit de ouders van Lielt? Als dochter Lielt/Lijntie=Lientje trouwt komt ze van St Annaparochie; ze kan daar wonen en intern werkend zijn.
Kinderen: 26-05-1672 Klaas(+), 12-09-1680 Lijntie, 14-09-1684 Klaas.

Wytse W
Kinderen: Tjets; en 1672 Jetske (?)
Op 25-01-1680 is in Hallum de ondertrouw van Wytse Wytses van St Annaparochie met Macheltie Jans van Nieuwe Bildtzijl. Is dat een tweede huwelijk of is het het huwelijk van een zoon?

Boyen Tjerks en Lielt Pieters
Bij hun huwelijk is Lielt van St Annaparochie. Het paar doet samen op 14-02-1704 belijdenis. Ze wonen in 1707 aan de smalle zijde van de Warmoesstraat in St Annaparochie, ook in 1721, en vrij zeker tot hun dood.
Kinderen: 1703 Jan, 1704 Idske (+), 1706 Stijntje, 1707 IJdske.

Philips Hendriks en Tjets Wijtzes
Ze trouwen doopsgezind na een "verspiering", "versperring". Philips en Tjets hebben zich 1685 na belijdenis hervormd laten dopen. Ze woonden in 1707 in St Annaparochie "ten noorden uit".
Kinderen: 1685 Hendrik, 1687 Aerrien, 1689 Trijntje, 1696 Antie, 1702 Lysbeth, 1704 Aafke, 1708 Wytske.
 

Jan Boyens en Aafke Philippus
Kinderen: 1735 Trijntje, Jan, 1738 Waling(+), 1739 Antje, Boyen, 1743 Wytske, 1745 Waling.
Jan was boer op "De Pôle" aan de Oude Dijk onder Vrouwenparochie (in de buurt van wat nu OBD 63 is). De boerderij was 23 morgen en 210 roede groot, op Oude Bildt land. Hij huurde ook nog de helft van kavel 2 (groot 31 morgen).
Bij de volkstelling in 1744 heet het: Jan Boijens 1 hoofd 8 personen, 12-0-0. En bij de Quotisatie 1749: Boer, 5 volw. en 3 kind., 53-18-0.

Als in 1744 de man van Aafkes zus Wytske, Wyger Arjens, overlijdt wordt Jan Boyens curator (Auth. Het Bildt Nadere Toegang 13-148, nr 55 06-07-1744).
Aafke overleed tussen 1745 en 1750.

Jan hertrouwt 12-07-1750 met Jetske Gerbens. Jetske was eerder getrouwd geweest met Bartel Stelhorn van Amsterdam.
Kinderen (Inv.28 Het Bildt RA536/3, voogdstelling 16-09-1772): 1752 Gerden, 1754 Aatje, 1756 Antie, 1762 Jetske.
Jan woonde in 1768 nog met zijn tweede vrouw op de boerderij. De boederij bestaat niet meer (uit Bildtse Post 30-11-2005).
Als Jan in 1772 overlijdt worden (RA536/3) zoon Boyen (met behoorlijke eed) en schoonzoon Cornelis Theunis (vermits doopsgezind zijne naar het formulier) curatoren over de minderjarige kinderen (zie laatste deel aktes CTC).

(2019.02.19)   begonnen 2014.11.20