Kwartierstaat van Cornelis Theunis Crap (*1733)

Kwartierblad   KS VI.43   naar overzicht

nn
*
+

nn
*
+

x

Baucke Alberts
*
+ 18-11-1666 Stiens

Pietie Rinses
*
+

x 07-12-1662 Stiens

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Feike Jans Tuensen
*
+

Bauck Bauckes
*d 09-12-1666 Stiens
+

x 18-11-1694 Vrouwenparochie

nn
*
+

nn
*
+

x

Theunis Feiken
*d 29-03-1704 Oude Bildtzijl
+ 1738
(Schipper)

Rinsje Harmens
*
+ 1738

x 09-09-1731 Hijum

Cornelis Theunis Crap
* 1733
+ 02-10-1808 Lieve Vrouwenparochie

x Wytske Jans

Baucke en Pietie
Bij hun huwelijk zijn ze beide van Stiens.
Kinderen: 1664 Albert, 1666 Baauckjen.
Hij wordt in 1640 niet in de Floreencohieren van Stiens en Britsum genoemd. Baucke was diaken in 1649-1651. In de lidmatenadministratie van Stiens staat een echtpaar Baucke Alberts en Bauck Paejes. Is dat een eerder huewelijk? Zij overlijdt 01-02-1662.
Uit de lidmatenadministratie blijkt dat Baucke in november 1666 overleden is. De in december gedoopte dochter is dus naar de vader genoemd. Wytse Alberts uit Stiens (broer van Baucke) wordt curator (Leeuwarderadeel 13-166, nr 226, 31-01-1667).

Fei(c)ke en Bauck
Bij hun huwelijk is zij van Stiens.
Kinderen: 1696 Jan, 1700 Antie, 1704 Theunis.
Was Feicke eerder getrouwd? Feicke Theunis trouwt in 1688 met Neeltje Jans van St Annaparochie, hij is dan van Nieuwe Bildtzijl.

Theunis en Rinsje
Bij hun huwelijk is hij van Vrouwenparochie, zij van Hijum.
Kind: 1733 Cornelis.
In 1738 zijn Theunis en Rinsje niet meer in leven (Het Bildt nr 27, 17-03-1738). Curatoren zijn Jan Jouckes en Marten Pieters.

(2014.08.17)