Kwartierstaat van Barbara Barthoutsdr (*~1500)

Kwartierblad   KS XII.2616   naar overzicht

Steven Huigensz
* ~1410
+ na 1500

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Willem Stevensz
* ~1445 Sassenheim
+ ~1530

Barbara(????)
*
+ voor 1540

x

nn
*
+

nn
*
+

x

Bartout Willems
* ~1478 Sassenheim (Holland)
+ 1537 St Jacobiparochie

Maria
*
+

x

Barbara(??) Bartoutsdr
*~1500
+

x Dirck Louwrens

Willem Stevens/Steffens
Willem was kloostermeier bij Sassenheim (Holland) van 1494-1530.
De 4 zonen van Willem (allen geboren in Sassenheim, Graafschap Holland) kwamen omstreeks 1505 mee naar Friesland en hielpen bij de aanleg van de Bildtdijk. Nakomelingen van alle 4 blijven op Het Bildt als meier en boer en behoren spoedig tot de bestuurslaag van Het Bildt (Kuiken 2003).
Kinderen o.a.: Barteld/Barthout Willems, 1474 Steven Willems, Cornelis Willems (Bonte/Bonteman), Claas Willems.

Bartout/Barteld en N.N.
Bartout trouwt twee keer.
1. met Maria (Kuiken, 2013, p.266); bij haar krijgt hij een zoon Claes en een meisje wier naam tamelijk zeker Barbara Bartouts is.   Maria overlijdt voor 1540.
2. voor 1540 met Maritgen N.N.; uit het tweede huwelijk de kinderen: voor 1541 Adriaen, Margrite, ~1545 Bartout.
Vader Bartout overlijdt tussen 1545 en 1547.   Bartout's tweede vrouw overlijdt na 1578.
Uit de akten:
1527-1542 (GJ2009): Bartout Willems gebruikt 58 morgen 108 roeden in Gerrit van Schoetenskavel te St.Jaconiparochie, zijn broer Claes Willems gebruikt daar dan 28 roeden. Dat land wordt vanaf 1547 gebruikt door Dirck Lourens (x Barbara(??) Bartouts).  1530: Touw Jansz, wonende op 't Sweth en op 't Woudt, verkoopt aan Bartout Willemsz 1/2 van 19 morgen vrij eigen lands op 't Harnas, gemeen met mij (Thou Jansz voorszegd) en met de zusters van Sint Ursulen binne Delft, belend west Thou Jans, Jan Jans en Joris Jans, noord die Swethwech, oost Thou Jans, Jan Jans en Joris Jans, Joris Cornelisz upt Sweth, zuid de Vliet Swet.  1548: Laurijs Coster gebruikt 59 morgen 113 roeden in de Bouckhorstkavel te St.Jacobiparochie, dat is het merenmdeel.  1554-1574: Maritgen Baertouts gebruikt hiervan 29 morgen 356 roeden.  1567: De zoons van Maritgen verkopen de 1/2 van 19 morgen (zoals in 1530 gekocht) weer aan de oorspronkelijke eigenaren.  1578: Marytgen wordt voor f 3 aangeslagen in de personele impositie.

Barbara??????   Bartouts dochter Barbara komt niet in het werk van GJ2009 voor. Haar voornaam volgt echter uit de naam van haar kleinkinderen (via haar zoon Bartout Dirx). In die tijd is er op Het Bildt een Bartout, de Bartout Willems als boven aangegeven. Bovendien, Bartouts broer Cornelis Willemsz Bonteman krijgt ook een dochter "Barber" die in 1550 in 1550 in St Annaparochie overlijdt; zie Parenteel Steven Huijgens. Met deze twee Barabra's zal de vrouw van Willem Stevensz in Sassenheim waarschijnlijk ook Barbara heten.

K.Kuiken, 2013. "Het Bildt is geen eiland", Ned. Agronomisch Hist. Inst.
O.Schutte en Y.Brouwers, "Kwartierstaat van der Mey in parentelen". Gen. Jierb. 2009 (over Bartout+NN p.266).

(2017.05.11)   oorspronkelijk Sept. 2012