Thijs Rienk Rienks (*1751) en Trijntje Klazes van Egten (*1759)

Thijs Rienk Rienks is 1751 geboren te Westernijkerk.
Thies was, net als zijn twee broers, groot en lang (zie "Schuilingboek" p.18).

Thijs Rienk Rienks trouwde drie keer.

1. 1776 te Wester Nijkerk met Saapke Siedses Boersma.
Thijs en Saapke waren boer en boerinne onder Westernijkerk. Saapke overleed bij de geboorte van haar tweede kind.
Kinderen:   Rienk en Saapke.


Feytsma State onder Hallum (foto ~1920).

2. 1787 te Hallum met Trijntje Klazes van Egten, dochter van de schoolmeester Klaas van Egten te Ferwerd.
Trijntje was eerst getrouwd met Marten Jans en ze hadden een zoon Klaas Martens van Egten. Als weduwe woonde ze op "Feitsma State" onder Hallum. Hier trok Thijs met zijn twee kinderen bij in. Feitsma had 88 pm en Thijs huurde er 26 pm bij.
Kinderen:   1790 Gelske en 1795 Klaaske.
In 1798 heeft hij van Feytsma 40.5 pm in bezit en hij huurt er nog 9 pm bij.

Plaatsen uit het leven van Thijs en Trijntje:
FS = Feitsma State onder Hallum,
Z = Zeldenrust onder Oude Bildtzijl.

Dan verhuizen ze naar de boerderij "Zeldenrust" aan de westelijke dorpsuitgang van Oude Bildtzijl.
Uit de Speciekohiren 1798, Het Bildt, nr 48: 1 schoorsteen, 3 volw., 3 koeien, 6 paarden, 28 p.m. bezaaid land; belasting f 59-16-8.

Trijntje overlijdt in 1800 op Zeldenrust.
 

3. 1801 te OBZijl met Ytje Bienses.
Ytje was weduwe van Pieter Watses (Hoogland) met 8 kinderen: 1779 Bienze, 1781 Watze, 1783 Saapke, 1785 Systke, 1787 Trijntje, 1790 Pietje, 1793 Pier, 1796 Johannes.
Kind: Thijs en Ytje krijgen nog een zoon Foeke.

Het gezin op Zeldenrust had in totaal 14 kinderen uit 6 huwelijken. Maar de oudsten waren al getrouwd. Dat waren uit Thijs' eerste huwelijk Rienk en Saapke, en Klaas van Egten uit het eerste huwelijk van Trijntje. Ook Gelske, uit het huwelijk van Thijs en Trijntje was algetrouwd. Uit Thijs' derde huwelijk was zoon Foeke op de boerderij. Van de kinderen uit Ytje's eerste huwelijk waren de oudste zes getrouwd, Pier en Johannes nog niet.
Thijs boert ondanks alles zo goed, dat hij na 6 jaar (~1805) de boerderij "Zeldenrust" bij Oude Bildtzijl kon kopen.

Op 22-12-1814 trouwt dochter Klaaske met de voorganger der doopsgezinde gemeente, Ds Roelof Schuiling. Het huwelijk vindt plaats in de boerderij Zeldenrust. Sjouke Hoogland, jaren lang secretaris van de Oudebildtzijlster kerkeraad, schreef in 1932 een verslag van dit huwelijk (zie Schuilingbooek, p.10-20).  De boerderij was, in 1814, al bijna 300 jaar oud. De voorkamer van het woonhuis had vijf ramen, twee in de gevel en drie in de voormuur. De boerderij is in 1885 afgebroken voor nieuwbouw.

Thijs is volmacht voor de Bildtpollen. Samen met andere volmachten wendt hij zich in 1815 tot de Gedeputeerde Staten van Friesland om weer een eigen uitwateringssluis bij het "Groot Gat" in de Nieuw-Bildtse zeewering te krijgen. De sluis was 1655 gedempt bij een stormvloed en de afwatering was sindsdien slecht. Helaas leidde het verzoek tot niets. Zie Sannes (1956, III, p.118).

In 1818 is de grootte van de geheel eigen plaats "Zeldenrust" bij Oude Bildtzijl 110 pm met 23 pm elders en nog 10.5 pm onder Hallum.

Ytje overlijdt op 10-08-1829 in Oude Bildtzijl.
Thijs overlijdt in 10-09-1829 op Zeldenrust. Foeke volgt daar op als boer. Maar de boerderij wordt wel verkocht.

Terug, naar de kwartierstaaten met TRR en TKvE (met dochter Gelske KS33 en dochter Klaaske KS34)

Sannes, H., 1953-56. "Geschiedenis van het Bildt", Deel III, Weever, Franeker
"Het Schuilingboek" (1973); S.K. de Boer & P.Willems, redacteuren.

(2010.08.17   2014.08.17)   ks637m.html